A

Abádi Benedek
Abáris Bölcs
Ács Mihály
Ajtai Abód Mihály
Almási András
Almási Gergely Mihály
Alvinci Péter
Ambrosius Lammius, Sebastianus
Ambrosovszky Mihály
Ambrosius, Joannes
Apafi Mihály
Apáti Miklós
Apácai Csere János
Aranyosmedgyesi Sámuel
Árkosi Benedek
Armbruster Sámuel
Aszalay István
Aszalai Mátyás

B

Baconi Incze Máté
Bádó János > Szentmártoni Bodó János
Bajomi Nográdi Mátyás
Bakócz Tamás

Baksay Ábrahám
Baksay Bernát

Balásfy Tamás
Balassa Bálint
Balogh György
Balsaráti Vitus János
Baranyai Decsi János
Bándi Mihály
Bándi Sámuel > Mezőbándi P. Sámuel
Bánfi Dénes
Bánfi Ferenc
Bányai István
Bárány György
Barát Kata
Bársony György
Basilius István
Basilius Lénárt
Bátai György
Báthori András
Báthori István
Bathori László
Báthori Mihály
Batizi András
Batizi Mihály
Bátorkeszi F. János
Battyáni Boldizsár
Bausner, Barholomäus
Bauzner Sebestyén > Pauschner, Sebastian
Beythe István
Bél Károly András
Bél Mátyás
Béldi Pál
Bellenyi Zsigmond
Belsius, Johann
Benger Miklós
Beniczky Péter
Bér János
Beregszászi Péter
Berger, Elias

Bertalanffy Pál
Bethlen Farkas
Bethlen Gábor
Bethlen János
Bethlen Kata
Bethlen Miklós
Bíró Márton
Bocatius, Johann
Bodfalvi Péter
Bogáti Fazakas Miklós
Bojti Veres Gáspár
Boldi Sebestyén > Károlyi Boldi Sebestyén
Bökényi Filep János
Bombardi, Michael
Bomel, Thomas
Bona János
Bornemisza Péter
Borosnyai Nagy Zsigmond
Borsai István Gy.
Borsos Tamás
Brenner Márton
Brewer, Johann
Brodarics István
Brutus, Johannes Michael
Budai Márton
Burius, Joannes
Buzinkai György
Buzinkai Mihály

C

Caelius Pannonius, Gregorius > Gyöngyösi Gergely
Caraffa, Antonio
Csáki Mihály
Csanádi Demeter

Csanádi János
Csanádi Pál
Csanaki Máté
Csázmai István
Csécsi János
Cseh Márton
Csengeri István
Csepregi Ferenc
Csepregi Mihály
Cserényi Mihály
Csindi János ?
Csúzi Cseh Jakab
Csúzi János
Curtius magyarul
Czeglédi Ferenc
Czeglédi György
Czeglédi István
Czirnoviczi János

D

Dálnoki Márton
Dálnoki Mihály
Dániel István
Dániel Polixéna
Dávid Ferenc
Damankos Madarász Márton
Debreceni Ember Pál
Debreceni János
Debreceni S. János
Debreceni Kalocsa János
Debreceni Péter
Debreceni T. István
Debreceni Tankó Miklós
Decsi Csimor János > Baranyai Decsi János
Deidrich, Georg
Demeter Márton
Dengelegi Péter
Derecskei Ambrus
Dési Lázár György
Dési Márton
Dévai Bíró Mátyás
Diarium Theologic.
Dionysius Exiguus
Diószegi Kis István
Diószegi János
Dobai István
Dobrai Csulyak Sámuel
Dobraviczai Miklós
Donatus Visártus
Dorel Josef
Draskovich György
Drégelypalánki János
Dudith András

E

Elfen Miklós
Enyedi György
Enyedi Fazekas János
Enyedi Sámuel
Erdélyi Miksa > Maximilanus Transylvanus
Erdélyi Péter > Petrus de Dacia
Esterházy Tamás
Eszéki István
Ezlári F. Demeter

F

Fabricius, Joannes
Farkas András
Farkas István
Fasching, Franz
Fegyverneki L. Izsák
Fekete István > Szenci Fekete István
Félegyházi Tamás
Felvinczi Sándor
Ferrari, Sigismondo
Filepszállási Gergely
Filiczki János
Filstich, Johann
Fodor Bálint
Fogor Benedek
Földvári András
Fogarasi K. Ferenc
Forgács Ferenc
Forró György
Forró Pál > Háportoni Forró Pál
Földvári János
Frangepan Kata
Frank, Valentin
Francisci, Joannes
Franzius vadkert
Fronius, Matthias
Frölich, David
Füsös János > Pataki Füsüs János

G

Gálszécsi István
Garai János
Geleji Katona István
Gergely Ferenc
Gidófalvi János
Gönczi György
Gönczi István
Greissing, Valentin
Grondski Samuel
Gyarmati Miklós
Gyirwa Vencel
Gyöngyösi Gergely
Gyöngyösi István
Gyöngyösi László
Gyöngyösi Pál
Gyulafi László
Gyulafi Lestár
Gyulai István
Gyulai János
Gyulai Pál

H

Hagymási Kristóf
Háportoni Forró Pál
Haller János
Haner, Georg
Harsányi Móricz István
Harsányi Nagy Jakab
Hatvani István
Házi János
Hebler, Matthias
Hegyesi István
Hegyfalusi György
Helmeci Komoróczi István
Heltai Gáspár
Henckel, Johann
Hermann, David
Hermann, Leonard
Hodászi Lukács
Honterus, Johann
Hornius György
Horvát Ferenc
Horvát János
Horvát Mihály
Hunyadi Demeter
Hunyadi Ferenc
Huszár Dávid
Huszár Gál
Huszti András
Huszti György
Huszti István
Huszti Péter

I

Illyés András
Ilosvai Benedek
Ilosvai János
Ilosvai Selymes Péter
Inhofer, Melchior
Inczédi József
Iratosi T. János
István, I. magyar király
Istvánffy Miklós

J

Jacobinus János
Janus Pannonius
Járai Sámuel
Jástfalvi György > Jásztfalvi Török György
Jászberényi Pál
Jásztfalvi Török György
Jó János
Jóny János
Jordán Tamás
Jurispr. Hermanni
Jurisprud. Huszti

K

Kabai Bodor Gellért
Kákonyi Péter
Káldi György
Kálmáncsehi Sánta Márton
Kamarási György
Kapusi Sámuel
Karádi Pál
Károlyi Boldi Sebestyén (+)
Károlyi Gáspár
Károlyi Lõrinc
Károlyi Péter
Kassai Császár György
Kassai Dávid Zsigmond
Kátai Ferenc
Katona Imre > Újfalvi Katona Imre
Kazy Ferenc
Kecskeméti Alexis János
Kemény Anna
Kemény János
Kemény László
Kendi Sándor
Kerzius, Paul
Keresszegi Herman Istvánfi
Keresztúri Pál
Kéry Ferenc
Kéri János
Keserüi Dajka János
Kettelér János
Kézai Simon
Kír Pál > Kyr, Paul
Király Márton
Kis Imre
Kismarjai Veszelin Pál
Kisztei S. Péter
Kitonics János
Kolozsvári Bálint > Fodor Bálint
Kolozsvári Dimjén Pál
Kolozsvári F. János
Komáromi Csipkés György
Komáromi István
Komjáti Benedek
Kopácsi Istvánfi
Kopcsányi Márton
Kóródi Bedő Dániel
Körösi Bozó Mihály
Köröspataki B. János
Kotski Lukács
Kovacsóczi Farkas
Kováts János
Köleséri Sámuel, id.
Köleséri Sámuel, ifj.
Kövesdi Mihály
Küküllei János > Tótsolymosi Apród János
Kulcsár György
Kun Istvánfi
Kyr, Paul

L

Ladiver, Elias
Lackner, Christoph
Láni György
Lapsantzki János
Laskai János
Laskai Osvát
Laskai Csókás Péter
Lázár János
Lépes Bálint
Letenyei István
Letenyei Pál
Libetz Mihály > Vilmányi Libecz Mihály
Lippai János
Lisznyai Incze Ferenc
Lisznyai Kovács Pál
Lochner, Johannes Andreas
Lorántffy Zsuzsanna
Losonczi István
L osonczi Anna

M

Macskási Boldizsár
Madarász Márton > Damankos Madarász Márton
Málnási László
Maksai Őse Péter
Markus János > Szepsi Macer János Gergely
Margitai Láni Péter
Maróthy György
Martonfalvi György
Matkó István
Mátyás, I. magyar király
Mátyus István
Maximilianus, Transylvanus
Medgyesi Pál
Meisner Boldizsár
Melius Juhász Péter
Mezőbándi P. Sámuel
Mihálykó János
Mikó Ferenc
Mikola László
Mikolai Hegedüs János
Mikoviny Sámuel
Milec, Elias
Miles, Matthias
Milotai Nyilas István
Miskolci Csulyak István

Miskolci Cs. Ferenc
Miskolci Csulyak Gáspár
Mizáld Antal
Mogyorósi Elek
Molnár Gergely
Molnár János
Monoszlói András
Mossóczy Zakariás

N

Nadányi János
Nádasdi Ferenc
Nádasi János
Nádudvari Benjámin
Nádudvari P. Péter
Nagyari Benedek
Nagy B. Mátyás
Nagy József
Nánási Vas Gábor
Nánási Lovász István
Nánási Lovász József
Németi Mihály
Németi Sámuel > Tornyosnémethi Sámuel
Nicolaus de Mirabilibus
Nógrádi Mátyás > Bajomi Nográdi Mátyás


O

Okolicsányi János
Oláh Miklós
Oltardus, Andreas
Orosz Ferenc
Oroszhegyi Mihály
Örvéndi Molnár Ferenc
Otrokócsi Fóris Ferenc
Ozorai Imre

P

Paksi Mihály
Pálfi Leopold
Pankotai Ferenc
Pannonius Caelius > Gyöngyösi Gergely
Pápai Páriz Ferenc
Pápai Páriz Imre
Parschitius, Christophorus
Paskó Kristóf
Patai Balogh János
Pathai István
Pataki Füsüs János
Pataki István
Páter Kis
Pauschner, Sebastian
Pater, Paul
Pázmány Péter
Péchi Simon
Péchy Zsigmond
Pécsváradi Péter
Pekri Lõrinc
Perényi Gábor
Perényi Péter
Perliczi János Dániel
Perneszi Zsigmond
Pesti Gábor
Péterffy Károly
Pethő Gergely
Petrõczy Kata Szidónia
Petrus de Dacia
Pilcius, Valentin
Pilcius, Kaspar
Pókai Jakab
Pongrácz Mihály
Pósaházi János
Prágai András
Prépostvári Zsigmond

R

Ráday Pál
Radán Balázs
Radácsi Mihály
Radecius, Valentin
Rajcsáni János
Rákóczi György
Rákóczi Zsigmond
Rátkai György
Redmeci T. János
Rédei Krisztina
Régeni Pál Mihály
Reicherstorffer, Georg
Révay Péter
Rezik, Joannes
Rimay János
Rittershusius
Rogerius
Rubigallus, Paulus

S

Salánki György
Samarjai János
Sámbár Mátyás
Sámsur Mátyás = Sámbár Mátyás
Sándor András > Tordai Sándor András
Sárkány Dávid
Sárközi Bálint
Sárpataki Nagy Mihály
Sásvári Gergely
Schesaeus, Christian
Schwarz, Gottfried
Sellyei Balogh István
Sepsiszentgyörgyi Márk András
Sepsi Csombor Márton
Sepsi K. György
Sibolti Demeter
Siderius János
Siegler, Michael
Silvanus György > Szilágyi György
Sinapius, Jan
Skalik Pál
Skaricza Máté
Schmeizel, Martin
Sombori Sándor
Sommer, Johann
Somogyi Ambrus
Somos Petkó János
Soós Ferenc
Sóvári Soós Kristóf
Schödel, Mártin
Spangár András

Squarcialupi, Marcello
Stöckel, Leonhard
Súri Orvos Mihály

Sz

Szalárdi Miklós
Szamosközi R. Sándor
Szamosközy István
Szántai Mihály
Szárászi Ferenc
Szászky Tomka János
Szatmári Fabricius István
Szatmári Ötvös István
Szatmári Pap János
Szatmári Mihály
Szatmári Péter
Szegedi Gergely
Szegedi György
Szegedi Kis István
Szegedi L. János
Szegedi Lénárt Ferenc
Szegedi Mátyás
Székely István
Szelefarnosi Bodó Lajos
Szeleczky Jakab
Szeli József
Szenci Fekete István
Szenci Molnár Albert
Szentábrahámi Lombard Mihály
Szentantali Gergely
Szentgyörgyi Dávid
Szentgyörgyi István
Szentiványi Márton
Szentkirályi Benedek
Szentmártoni Bodó János
Szentmiklósi Turcsák Mihály
Szentpáli Nagy Ferenc
Szentpéteri István
Szentsimoni József
Szepsi Macer János Gergely
Szikszai Fabricius Balázs
Szikszai Hellopoeus Bálint
Szikszai P. Sámuel
Szilágyi Benjámin István
Szilágyi György
Szilágyi Márton

Szilágyi Sámuel
Szilvási János
Szilvásújfalvi Anderkó Imre
Szoboszlai Miklós
Szokolyai Anderkó István
Szölöki Mihály
Szölösi János
Szomosi István
Szõnyi Benjámin
Szõnyi Nagy István
Szörényi László
Sztárai Mihály

T

Taddic, Ivan
Tályai Z. Márton
Tasi Gáspár
Tasnádi Mihály
Tatai Ferenc
Tatai Kovács György
Técsi Joó István
Técsi S. János
Técsi Joó Miklós
Tejfalvi Csiba Márton
Telegdi János
Telegdi Miklós
Teleki József
Teleki Mihály
Teleki Sámuel
Telkibányai P. István
Temesvári Pelbárt
Tolnai Fabricius Bálint
Tihanyi István
Timon Sámuel
Tinódi Lantos Sebestyén
Tiszabecsi Gáspás
Tolnai István
Tolnai F. István
Tolnai Balogh János
Tolnai Dali János
Tolnai János
Tolnai Fabricius Tamás
Töppelt, Lorenz
Tordai Gyalu Zsigmond
Tordai Sándor András
Torkos András
Torkos József
Tornyosnémethi Sámuel
Toroczkai Máté
Tótsolymosi Apród János
Toufeus Mihály
Török István
Tótfalusi Kis Miklós
Tubero Lajos
Thúri György
Túri Jakab
Thúri Mátyás
Túri Farkas Pál
Thuróczy János
Tussai János
Tyukodi Márton

U

Újfalvi Imre > Szilvásújfalvi Anderkó Imre
Újfalvi Katona Imre
Untsch, Leonhard
Urias Hitteus
Uzoni Sz. Balázs

V

Valkai András
Váradi Belényesi Ferenc
Váradi Mátyás
Váró Mihály
Varsányi Dániel
Vásárhelyi Ferenc
Vásárhelyi Gergely
Vásárhelyi Matkó István > Matkó István
Vásárhelyi
Péter

Vásárhelyi Tőke István
Vázsonyi Márton
Verböczi István
Veres Balázs
Veresegyházi Szentyel János
Veresmarti Mihály
Veszprémi Csanády István
Vetcsei István
Vilmányi Libecz Mihály
Vités János
Vitéz László ?
Weber, Johann
Wagner, Valentin

Z

Zabanius, Isak
Zeredna János ?
Zermegh, Joannes
Zilahi János
Zólyomi Boldizsár ?
Zrínyi Miklós
Zsámboki János
Zvonarics Mihály